HOME

AANBOD

ONDERPRESTEREN

TARIEVEN

ALG. VOORW.

CONTACT

Welkom bij HoogvliegersHoogvliegers

Lidy TorenbeekMijn naam is Lidy Torenbeek, ik ben ECHA Specialist in Gifted Education. Tussen 1991 en 2014 heb ik gewerkt in het basisonderwijs, en sinds 1998 werk ik met hoogbegaafde kinderen, hun ouders en scholen. In de tijd dat ik in het onderwijs werkte, heb ik veel ervaring opgedaan rondom vorming van beleid, opzet en leiding van plusklassen. Mijn praktijk Hoogvliegers is in 2011 ontstaan uit de steeds terugkerende ontdekking dat sommige kinderen veel meer nodig hebben dan in een plusklas geboden kan worden. Ook zijn er veel kinderen die door (soms zeer grote) leerachterstanden en/of gedragsproblemen niet in aanmerking komen voor plaatsing in een plusklas, maar wel degelijk veel tekenen van hoogbegaafdheid tonen.
Door de jaren heen heb ik mijn werkgebied uitgebreid naar VO-scholieren, jongeren en volwassenen.

Missie

Hoogvliegers zet zich in voor kinderen, tieners en (jong-)volwassenen die hoogbegaafd zijn, of bij wie het vermoeden bestaat dat zij dat zijn. Hoogvliegers is gespecialiseerd in behandeling van de doelgroep die ernstige problemen ondervindt.
Hieronder vallen:
 • motivatieproblemen
 • depressie
 • faalangst
 • thuiszitten (niet naar school of werk kunnen)
 • sociale problemen
 • (ernstige) gedragsproblemen
 • (ernstige) leerachterstanden
 • (ernstige) motivatieproblemen
 • problemen voortkomend uit uitzonderlijk hoge intelligentie


 • Hoogvliegers zet zich in om deze mensen te helpen de weg omhoog weer te vinden, waar nodig samen met andere professionals. Door als ZZP te werken, heeft Hoogvliegers korte communicatielijnen.

  Visie

  Hoogvliegers heeft als visie steeds meer kennis en ervaring op te bouwen op het gebied van behandeling van bovenstaande problematiek. Hierbij is het van belang om de ontwikkelingen in de wetenschap te blijven volgen en bij te blijven scholen op deze gebieden. Tevens is de visie om casussen zoveel mogelijk te behandelen vanuit Zorg in Natura (hierna: ZiN), zodat het aantal uren zorg dat noodzakelijk is ook verleend kan worden en de bijdrage voor de cliënt of diens ouders/verzorgers draaglijk blijft. Hoogvliegers neemt uitsluitend nieuwe casussen aan die vallen binnen de bovengenoemde missie.